Ana Sayfa
Kurucu Üyeler

Kurucu Üyeler

Doç. Dr. Olcay Sert (Kurucu Merkez Müdürü)

Dr. Safinaz Büyükgüzel (Kurucu Merkez Müdür Yardımcısı), University of Southern Denmark, Danimarka

Doç. Dr. Ufuk Balaman (Kurucu Merkez Müdür Yardımcısı), Hacettepe University & Université de Neuchâtel, İsviçre

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Can Daşkın (Kurucu Üye)