Ana Sayfa
KÇ Bağlantıları ve Dergiler

Budun/KÇ Haberleri :

Paul ten Have'in bir araya getirdiği konuşma çözümlemesi ve budunyöntembilim içerikli kaynaklar için  lütfen tıklayınız .

EMCA Bibliografya Veritabanı :

Paul ten Have'in başlattığı sisteme bir wiki sayfasına dönüştüren ve içeriğe günceleyen bir ekibin kurduğu ve yönettiği  EMCA (Ethnomethodology and Conversation Analysis) bibliography 

Loughborough University Konuşma Çözümlemesi tanıtımı :

Çevrimiçi tanıtım

EMCA-Legacy, University of Southern Denmark

Budunyöntembilim ve Konuşma Çözümlemesi üzerine Harold Garfinkel, Gail Jefferson, and Kenneth Lieberman'in konuşma kayıtları.

 

Dergiler

Language and Education (Taylor & Francis)

Classroom Discourse (Taylor & Francis)

TESOL Quarterly (Wiley-Blackwell)

Applied Linguistics (Oxford University Press)

Language Learning (Wiley-Blackwell)

The Language Learning Journal (Taylor & Francis)

Modern Language Journal (Wiley-Blackwell)

Computer Assisted Language Learning (Taylor & Francis)

System (Elsevier)

Journal of Pragmatics (Elsevier)

Journal of Language, Identity, and Education (Taylor & Francis)

Journal of Second Language Writing (Elsevier)

Language Awareness (Taylor & Francis)

Language Learning and Technology (University of Hawai’i)

Language Teaching Research (SAGE)

Language Testing (SAGE)

Research on Language & Social Interaction (Taylor & Francis)

Second Language Research (SAGE)

Studies in Second Language Acquisition (Cambridge University Press)

Teaching and Teacher Education (Elsevier)

Learning and Instruction (Elsevier)

Journal of Multilingual and Multicultural Development (Taylor & Francis)

Int. Journal of Bilingual Education and Bilingualism (Taylor & Francis)

International Journal of Bilingualism (SAGE)

ReCALL (Cambridge University Press)

Annual Review of Applied Linguistics (Cambridge University Press)

International Journal of Applied Linguistics (Wiley-Blackwell)

Foreign Language Annals (Wiley-Blackwell)

Discourse Studies (SAGE)